สินเชื่อฟื้นฟู

สินเชื่อฟื้นฟู เปิดให้ลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ร้อนเงิน

สินเชื่อฟื้นฟู

อายุ
ไม่กำหนด
รายได้
ไม่กำหนด
วงเงิน
ไม่เกิน 20 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 5% ต่อปี (5 ปีแรก)

ลงทะเบียนสมัครสินเชื่อฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ2567

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่กำลังเผชิญกับปัญหาขาดสภาพคล่องด้านเงินทุนหมุนเวียน อย่างที่พบเจอคือผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาด ทำให้ศักยภาพการหาเงินทุนขาดหาย ทางธนาคารจึงมองเห็นผลกระทบและได้ออกแบบสินเชื่อฟื้นฟูซึ่งเป็นสินเชื่อผู้ประกอบการลงทะเบียนสมัครทางออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์ขับเคลื่อนธุรกิจให้ดำเนินต่อไป แล้วหากต้องการสมัครสินเชื่อฟื้นฟู สามารถสมัครลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อธุรกิได้ที่ไหน มีธนาคารไหนบ้างที่เปิดให้บริการ เห็นได้จากความน่าสนใจของกระทู้สินเชื่อฟื้นฟู pantip มาดูกันว่ารายละเอียดสินเชื่อฟื้นฟูจะมีอะไรบ้าง

วัตถุประสงค์สินเชื่อฟื้นฟูจากธปท คืออะไร

สินเชื่อฟื้นฟู ธปทเป็นสินเชื่อเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องด้านการเงิน สำหรับสินเชื่อฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ให้เงินทุนหมุนเวียนประคับประคองธุรกิจได้ดำเนินต่อไป

สนใจสมัครสินเชื่อฟื้นฟูสินเชื่อฟื้นฟู 2567 มีธนาคารไหนบ้าง

  • สินเชื่อฟื้นฟูจากธนาคารกรุงไทย สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบธุรกิจสามารถข อเงินกู้ยืมเพื่อเสริมสภาพคล่อง ในอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 2%ใน 2 ปีแรุ T� งบประมาณวงเงินกู้สูงสุดกว่า 150 บาท ซึ่งลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการของสสเขารของสเข้าร่วมโครงการของสสินเชื่อฟื้นฟู ธปท สมัครสินเชื่อฟื้นฟูจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
  • สินเชื่อฟื้นฟูจากธนาคารออมสิน สินเชื่อส่งเสริมสภาพคล่องงส �ําหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทางธุรกิจ โดยทางสซ �นเชื่อธนาคารแห่งประเทศไทยจะจัดสรรวงเงินให้กับผู้สมัครกก๋มัครก๋ ��่า 250ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นใน 1-2 ปีแรกอยู่ที่ 2%ต่อปี
  • สินเชื่อฟื้นฟูจากธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบธุร กิจที่กําลังประสบกับปัญหาผลกระทบขาดสภาพคล่องด้านการเงิน วง�� �งินสินเชื่อให้กู้สูงสุดกว่า 250 ล้านบาทสําหรับลูกค้ารายได้ ซึ�� �งอยู่ภายใต้การอนุมัติวงเงินจากสินเชื่อธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติผู้ประกอบธุรกิจที่มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือสินเชื่อฟื้นฟู

สินเชื่อผู้ประกอบการอย่างสินเชื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมบริษัทต้องไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ยกเว้นได้รับการจดทะเบียนจากเอ็มเอไอ และหากเป็นลูกหนี้รายเดิมต้องมีวงเงินกู้กับสถาบันการเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท และลูกหนี้รายใหม่ที่ทำการสมัครต้องไม่มีสินเชื่อกับสถาบันการเงินทุกแห่งถึงจะเข้าเกณฑ์การสมัครสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อรับเงินทุนหมุนเวียน

ระยะเวลาในการขอกู้ยืมสินเชื่อฟื้นฟูรายละเอียดอย่างไรในปี 2024

หลังจากผู้ประกอบธุรกิจลงทะเบียนทั้งทางออนไลน์และที่สาขาของสถาบันการเงินแล้ว ระยะเวลาของสินเชื่อฟื้นฟู rlจะมีกำหนดการผ่อนชำระสินเชื่อฟื้นฟูไม่เกิน 5 ปี โดยอัตราดอกเบี้ยทางสถาบันการเงินจะคิดดอกเบี้ยกู้ยืมตามต้นทุนความเสี่ยงของเงินกู้ที่ให้ยืม

จากข้อมูลที่นำมาประกอบการพิจารณา ก่อนสมัครสินเชื่อฟื้นฟู สินเชื่อเพื่อธุรกิจเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องเมื่อได้รับผลกระทบ จนขาดสภาพคล่องด้านการเงิน ซึ่งแน่นอนว่าวงเงินกู้สินเชื่อฟื้นฟูนี้ค่อยข้างใช้เงินทุนเยอะ ดังนั้นก่อทำการสมัครสินเชื่อฟื้นฟู rl ในปี 2567 อย่าลืมวางแผนการผ่อนชำระให้ดี เพราะอัตราดอกเบี้ยการกู้สินเชื่อและวงเงินค่อนข้างสูง และควรหลีกเลี่ยงการกู้ยืมสินเชื่อฟื้นฟูนอกระบบเป็นอันขาด

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

เพียงรูดบัตร ktc world ก็สามารถรับโปรโมชั่นได้แล้ว
อายุ
20-70 ปี
รายได้
ไม่กำหนด
วงเงิน
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
อัตราดอกเบี้ย
16% ต่อปี
ktc visa signature สิทธิประโยชน์ที่มาพร้อมผู้ถือบัตร
อายุ
20 ปีขึ้นไป
รายได้
50,000 บาทขึ้นไป
วงเงิน
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
อัตราดอกเบี้ย
16% ต่อปี
Scroll to Top