สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน

สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน ขอกู้อนุมัติไวบนแอป Mymo

สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน

อายุ
20-65 ปี
รายได้
20,000 บาทขึ้นไป
วงเงิน
ไม่เกิน 5 แสนบาท
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด

สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน 2024

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินที่มีจุดเด่นคือการเป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ และสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินไม่มีคนค้ำประกัน เหมาะกับคนที่ต้องการใช้เงินเพื่ออุปโภคบริโภค หรือนำวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินไปชำระหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น พร้อมทั้งให้วงเงินสูงสุด 10 เท่าของรายได้รวม หรือไม่เกิน 500,000 บาท 

จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของสินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน คือ ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี แถมยังให้ทุกอาชีพกู้สินเชื่อธนาคารออมสินได้ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ในอัตราดอกเบี้ยออมสินต่ำเริ่มต้น 0.75% ต่อปี นอกจากนี้สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสินยังมีโปรแกรมคำนวณเงินค่างวดผ่อนชำระ และคำนวณวงเงินกู้ก่อนการขอสินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน เพื่อให้เราแน่ใจว่า เมื่ออสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินไปแล้วจะได้วง็เงิน เสียอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ ในระยะเวลาการผ่อนชําระที่เราเลือก

ใครสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินได้บ้าง? 

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถขอสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสินไม่มีคนค้ำได้ โดยให้คนทุกอาชีพที่มีรายได้แน่นอน เช่น พนักงานประจำ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และเจ้าของกิจการ รวมถึงลูกค้ารายใหม่ที่ต้องการขอสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินด้วย โดยคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน มีดังนี้ 

  1. เป็นบุคคลที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ (รวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี)
  2. หากเป็นลูกค้ารายใหม่จะต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุการทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี (แต่ถ้าเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ และเจ้าของกิจการจะต้องมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป)
  3. ในกรณีที่เป็นลูกค้าเดิมจะต้องไม่เป็นลูกหนี้โครงการบ้านเอื้ออาทร และสินเชื่อเคหะพนักงานธนาคารออมสิน
  4. มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี ไม่มีหนี้ค้าง และไม่มีประวัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
  5. ต้องเป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน

สรุปการขอสินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน 

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินที่มีจุดเด่นหลายอย่าง เช่น การเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินไม่มีคนค้ำ และสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน แต่การขอสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินก็มีเงื่อนไขและข้อจำกัดหลายอย่าง คือถ้าเป็นลูกค้าใหม่ของธนาคารออมสิน และต้องการขอสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินก็ต้องเปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกก่อน ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับเงินกู้ส่วนบุคคลของธนาคารอื่น ก็สามารถทำได้ง่ายกว่า ไม่ต้องมีบัญชีของธนาคารนั้นก็สามารถขอเงินกู้ส่วนบุคคลได้ ดังนั้นสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินจึงเหมาะกับคนที่มีบัญชีของธนาคารออมสินอยู่แล้ว หรือเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารออมสินมากกว่า

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

เพียงรูดบัตร ktc world ก็สามารถรับโปรโมชั่นได้แล้ว
อายุ
20-70 ปี
รายได้
ไม่กำหนด
วงเงิน
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
อัตราดอกเบี้ย
16% ต่อปี
ktc visa signature สิทธิประโยชน์ที่มาพร้อมผู้ถือบัตร
อายุ
20 ปีขึ้นไป
รายได้
50,000 บาทขึ้นไป
วงเงิน
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
อัตราดอกเบี้ย
16% ต่อปี
Scroll to Top
?>