สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน

สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน ช่วยลดปัญหาการเป็นหนี้ในช่วงปี 66

สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน

อายุ
ไม่กำหนด
รายได้
ไม่กำหนด
วงเงิน
ไม่เกิน 20,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 4.2% ต่อปี

โครงการสินเชื่อออมสินสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนน่าสนใจหรือไม่

สำหรับผู้ที่กังวลเรื่องหนี้ ทางธนาคารได้ออกแบบสินเชื่อเพื่อแก้ปัญหาหนี้ให้ผู้สนใจสามารถสมัครรับเงินทุนพร้อมใช้อย่างสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนจากสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนออมสิน ซึ่งวงเงินให้กู้กว่าหลักหมื่นในระยะเวลาผ่อนชำระสบาย ๆ แล้วขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนอย่างไร บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลประกอบการสมัครไว้แล้ว ติดตามอ่านกันได้เลย

ออมสินปล่อยกู้สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนคืออะไร

โครงการแก้หนี้เพิ่มทุนซึ่งเป็นสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนจากสินเชื่อออมสินล่าสุด ออกแบบสินเชื่อเพื่อให้ผู้สนใจขอกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ โดยผู้สมัครต้องลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดก่อนได้ถึงมกราคม 2567

ใครสามารถสมัครสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนได้บ้าง

ผู้ที่จะสมัครขอสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนหากเป็นพนักงานประจำ ผู้กู้และผู้กู้ร่วมอายุรวมกันและต้องไม่เกิน 60 ปี หากเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้กู้และผู้กู้รวมอายุรวมกันต้องไม่เกิน 70 ปี

สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนดอกเบี้ยเงินกู้ออมสินอยู่ที่เท่าไหร่

สมัครสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนจากธนาคารออมสิน ดอกเบี้ยเงินกู้ออมสินอยู่ที่ 0.35% ต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่หากมีการผิดนัดชำระสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาที่ระบุบวกขึ้นอีก 0.25% ต่อเดือน ของเงินต้นที่ต้องชำระ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

ระยะเวลาผ่อนชําระสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนสูงสุดกี่ปี

สำหรับผู้ที่ขอกู้สินเชื่อธนาคารออมสินประเภทสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นสินเชื่อเพื่อการใช้จ่าย โดยระยะเวลาการคืนเงินทุนไม่เกิน 2 ปี หรือผ่อนไม่เกิน 24 งวด ซึ่งในระยะ 6 เดือนแรกจะปลอดชำระหนี้ 6 งวด

สมัครสินเชื่อธนาคารออมสินประเภทสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนได้ที่ช่องทางไหนบ้าง

สําหรับผู้ที่สนใจสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนสามารถลงทะเบ ียนสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต�� � http://www.bot.or.th/debtfair จากนั้นติดต่อยื่นเอกสารที่สาขาของธนาคารออมสิน หรืออ่หรืออค ��ะลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์บนแอพพลิเคชั่น MyMo ก็สะดวก

เป็นอย่างไรกันบ้าง สําหรับข้อมูลสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุออมสินนน๋ ��ล่อยกู้ 2024 ซึ่งเป็นสินเชื่อวงเงินสูง รวมถึงระยะเวลาผ่อนชําระที ่นานถึง 2 ปี ถือว่าช่วยตอบโจทย์การนําเงินกู้ออมสินไปใช้จ่ายเสริ� มสภาพคล่องได้อย่างดี หากมีข้อมูลสงสัยสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนสอบถามได้ที่ Call Center 1115 หรือ 1143 เพื่อให้เจ้าหน้าที่แนะนําก่อนทําการสมัคร

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

เพียงรูดบัตร ktc world ก็สามารถรับโปรโมชั่นได้แล้ว
อายุ
20-70 ปี
รายได้
ไม่กำหนด
วงเงิน
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
อัตราดอกเบี้ย
16% ต่อปี
ktc visa signature สิทธิประโยชน์ที่มาพร้อมผู้ถือบัตร
อายุ
20 ปีขึ้นไป
รายได้
50,000 บาทขึ้นไป
วงเงิน
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
อัตราดอกเบี้ย
16% ต่อปี
Scroll to Top