สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย

สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยใครๆ ก็สามารถยืมเงินได้

สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย

อายุ
20-70 ปี
รายได้
7,500 บาทขึ้นไป
วงเงิน
ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี

สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย สินเชื่อกสิกรไทยไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน 2024

อาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์กำลังได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่ รวมถึงคนที่ทำงานประจำอยู่แล้ว เพราะเป็นงานที่จัดสรรเวลาได้ง่าย ลักษณะงานทำคนเดียว ไม่วุ่นวายกับใคร แต่ข้อจำกัดของคนที่ทำอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ก็คือ สวัสดิการ รวมถึงการขอสินเชื่อที่ทำได้ยากกว่าอาชีพอื่น ธนาคารกสิกรไทยได้เข้าใจปัญหานี้ของเหล่าอาชีพอิสระทั้งหลาย ธนาคารกสิกรไทยจึงได้ออกแบบสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย ซึ่งเป็นสินเชื่อกสิกรไทยไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน และเป็นสินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์หรือคนค้ำประกัน เปิดโอกาสให้คนที่ทำอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป สามารถขอสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS โดยธนาคารกสิกรไทยจะทําการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร และสินเชื��ื้สมืร ��อกสิกรอนุมัติ 1 นาทีก็รู้ผลทันทีว่าผ่านหรือไม่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น

สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยให้อาชีพอิสระแบบไหนขอสินเชื่อได้ 

อาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์มีหลายรูปแบบ แต่คนทำอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ที่จะขอสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยจะต้องทำอาชีพอิสระรูปแบบไหน เพราะคนทำอาชีพอิสระมักจะได้รายได้ไม่แน่นอน บ้างได้รับเงินสด บ้างได้รับเงินโอนเข้าบัญชี แต่การทำงานแบบไหนไม่ใช่เรื่องสำคัญ การมีเงินเดือนหมุนในบัญชีต่างหากที่สำคัญ เพราะถึงแม้ว่าสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยจะเป็นสินเชื่อกสิกรไทยไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน และเป็นสินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์หรือคนค้ำประกัน แต่สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยจะพิจารณาจากรายได้ที่เข้าบัญชี และรายการเดินบัญชีของผู้สมัครเป็นหลัก เพื่อแสดงถึงความสม่ำเสมอของรายได้ และเพื่อให้ธนาคารกสิกรไทยเห็นว่าเรามีความสามารถพอในการชำระหนี้ หากอาชีพอิสระได้รับค่าจ้างเป็นเงินสด ก็ต้องเอาเงินเข้าบัญชี เพื่อมีเงินหมุนเวียน จำเป็นเมื่อไหร่ก็ค่อยถอนออกมาใช้ 

อาชีพอิสระอยากขอสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยทำได้ไม่ยาก 

สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยไม่ได้กำหนดอาชีพของผู้สมัครว่าจะต้องเป็นแบบไหน เพราะธนาคารกสิกรไทยมองแค่ว่า เมื่ออาชีพอิสระกู้เงินไปแล้ว จะสามารถจ่ายหนี้คืนได้หรือไม่ ดังนั้น สิ่งที่คนทำอาชีพอิสระจะต้องเตรียมตัวก็คือ เอกสารส่วนตัว และหลักฐานที่แสดงเกี่ยวกับรายได้ แม้ว่าอาชีพอิสระจะไม่มีสลิปเงินเดือน แต่อาชีพอิสระสามารถทำตามนี้เพื่อจะขอสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยทำได้ไม่ยาก คือ 

  • มีเงินหมุนเวียนเข้าบัญชีตลอด อย่างน้อย 30,000 บาทต่อเดือน 
  • มีเงินคงเหลือในบัญชีพอสมควร ไม่กดออกมาใช้หมด 
  • มีประวัติทางการเงินที่ดี ไม่เป็นหนี้ค้างเยอะเกินกว่า 30% ของรายได้ 
  • หากมีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทยก็จะขอสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยได้ง่ายขึ้น

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

เพียงรูดบัตร ktc world ก็สามารถรับโปรโมชั่นได้แล้ว
อายุ
20-70 ปี
รายได้
ไม่กำหนด
วงเงิน
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
อัตราดอกเบี้ย
16% ต่อปี
ktc visa signature สิทธิประโยชน์ที่มาพร้อมผู้ถือบัตร
อายุ
20 ปีขึ้นไป
รายได้
50,000 บาทขึ้นไป
วงเงิน
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
อัตราดอกเบี้ย
16% ต่อปี
Scroll to Top