เงินอุดหนุนบุตร 2567 ได้เท่าไหร่? อัพเดทโครงการเงินอุดหนุนบุตร

รวมเรื่องน่ารู้ของเงินอุดหนุนบุตร 2567

สำหรับสวัสดิการจากรัฐบาลอย่างเงินอุดหนุนบุตร 2566 นั้นเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองที่เข้าเกณฑ์ของเงื่อนไขไม่ควรละเลย เพราะถือเป็นสิ่งที่คุณควรจะได้รับตามสิทธิ์ วันนี้เราลองมาทำความรู้จักกับเงินอุดหนุนบุตร 66 ให้มากขึ้นกันดีกว่า เผื่อว่าใครกำลังจะมีสมาชิกในบ้านเพิ่มเติมขึ้นมาในปี 2567 นี้จะได้วางแผน และลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรกันอย่างง่ายดาย สะดวกสบายมากขึ้น

 

เงินอุดหนุนบุตร 2567 คืออะไร

ก่อนที่จะไปลงลึกว่าเงินอุดหนุนบุตร 2567 มีรายละเอียดในการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรอย่างไร เรามาทำความรู้จักกันให้ดี ๆ ก่อนว่าโครงการเงินอุดหนุนบุตร 2024 คืออะไร ซึ่งคำตอบก็คือ โครงการนี้เป็นของรัฐบาล ที่จะเข้ามาช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายของเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง 6 ปี ซึ่งเงินนั้นได้เท่าไหร่ ทางรัฐฯ จะให้สวัสดิการเป็นเงินอุดหนุนบุตร 600 บาทต่อเดือน เพื่อให้เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดส่วนนี้เข้ามาช่วยครอบครัวที่มีรายได้น้อยให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นได้ โดยสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านทางแอปฯ อย่าง ‘เงินเด็ก’ กันได้เพื่อความสะดวก

 

ใครบ้างที่จะเข้าเงื่อนไขของเงินอุดหนุนบุตร 2567

เราลองมาดูกันดีกว่าว่าการจะเข้าโครงการอย่างเงินอุดหนุนบุตร 2567 ได้นั้นจะต้องมีเงื่อนไขใใ��� ��บ้าง มีใครได้บ้าง ถึงเวลามาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับตารางเงินอุดหนุนบุตร 2567 ไปพร้อมกันแล้ว

 1. ผู้ลงทะเบียนต้องเป็นบิดา มารดา หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 2. เด็กแรกเกิดนั้นจะต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 3. อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือทั้งครัวเรือนต้องมีรายได้เฉลี่ย ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
 4. ผู้ปกครองสามารถรับเงินผ่านบัญชีที่ผูกบริการพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้ ทำให้สามารถตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรและเช็คเงินอุดหนุนบุตรได้ง่ายดายมากขึ้น
 5. เด็กแรกเกิดคือเด็กที่มีอายุไม่เกิน 6 ปี มีสัญชาติไทย อาศัยอยู่กับผู้ปกครองในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย และไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์

 

การลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร 2567 ทําอย่างไร

เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วว่าคุณมีสิทธิ์เข้าถึงเงินอุดหนุนบุตร 2567 เราลองมาดูกันดีกวบุตร ��าว่าจะต้องมีขั้นตอนไหนบ้างเพื่อให้คุณเข้าถึงการเช็คเงินอุดหนุนบุตร 3000 และ 600 บาทได้

 • เดินทางไปลงทะเบียนที่หน่วยงานใกล้บ้าน
  – แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
  – แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) 
  – สูติบัตรเด็กแรกเกิด
  – บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
  – ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ ของสมาชิกในครัวเรือนทุกคนที่ประกอบอาชีพ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท
  – สำเนาเอกสาร หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสถานะหรือตำแหน่งของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2
 • ลงทะเบียนผ่านทางแอปฯ D.DOPA

พิสูจน์ตัวตนในครั้งแรก ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต

ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนผ่านแอปฯ เงินเด็ก โดยให้แนบเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หลักฐานการรับรองสถานะครัวเรือน, ภาพถ่ายบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสถานะของผู้รับรองคนที่ 1 และคนที่ 2, ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของสมาชิกในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยทุกคน กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท

สิทธิ์ในการเข้าถึงเงินอุดหนุนบุตร 2567 เป็นเรื่องที่คุณไม่ควรพลาด เพราะสามารถที่จะนำมาใช้จ่ายเป็นค่ากินอยู่ของเด็กเล็กได้เป็นอย่างดี โดยที่รบกวนเงินจากผู้ปกครองให้น้อยที่สุด และหากมีข้อสงสัยสามารถเดินทางเข้าไปสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันได้เลย

Scroll to Top
?>