LIFESTYLE

MARS MEISTERY by THE OFFICE CAFE

Date: 2015-09-24 13:53:48

ยั่วยวนชวนลิ้มลองด้วยกลิ่นหอมหวานอันเป็นเอกลักษณ์ของ กรีนาดีน, บลู คูราโซ และ เยเกอร์ไมเสเตอร์ ที่สำคัญรสชาติกลมกล่อมมาก

MARS MEISTERY by THE OFFICE CAFE

สิ่งที่ต้องเตรียม
กรีนาดีน (เหล้าหวานกลิ่นทับทิม), น้ำสับปะรด, บลู คูราโซ (เหล้าหวานทำจากผิวส้ม), เยเกอร์ไมเสเตอร์ (เหล้าสมุนไพรจากเยอรมัน) และแก้วชอต
 

วิธีผสม

1.รินกรีนาดีนเพื่อสร้างเลเยอร์ที่ก้นแก้วชอต
2.ตามด้วยน้ำสับปะรด โดยคว่ำช้อนกาแฟลงใช้รองในขณะที่ริน เพื่อสร้างชั้นระหว่างกรีนาดีนและน้ำสับปะรด
3.รินบลู คูราโซเป็นชั้นที่ 3
4.ท็อปด้วยเยเกอร์ไมสเตอร์

UPDATE