SOCIAL NEWS

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ต้อนรับมิสทีนไทยแลนด์ 2016

Date: 2017-03-14 14:21:55

ต้อนรับสาวใสวัยทีนผู้ชนะการประกวดมิสทีนไทยแลนด์ 2016 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ต้อนรับมิสทีนไทยแลนด์ 2016

มร.วิม เอ็น. เอ็ม. ฟาเก็ล (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ พร้อมด้วย ประดับพร ฉันทวรลักษณ์ (คนที่ 6 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมฯ และ บุศรา ทับทิมเทศ (คนที่ 1 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายขายโรงแรมฯ ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ผู้ชนะการประกวดมิสทีนไทยแลนด์ 2016 และ รองทั้ง 2 ตำแหน่ง ที่เดินทางมาขอบคุณโรงแรมฯ ที่ได้ให้การสนับสนุนการประกวด อาทิ เจนนิเฟอร์ โจนส์ (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้ชนะการประกวดมิสทีนไทยแลนด์ 2016, มโนรส สิทธิไชย (คนที่ 5 จากซ้าย) รองชนะเลิศอันดับ 1 มิสทีนไทยแลนด์ 2016, พิมพ์พจี นอยเฮ้าส์ (คนที่ 2 จากซ้าย) รองชนะเลิศอันดับ 2 มิสทีนไทยแลนด์ 2016 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 

UPDATE