SEX & LOVE

Spoons : ลีลาช้อนรัก กระชากอารมณ์!

Date: 2016-02-12 19:16:23

ปรุงรสรักให้อร่อย อาจต้องค่อยๆ เติมทีละ 1 ช้อน ความหวือหวาจึงจะเริ่มกลมกล่อม จนพร้อมเสิร์ฟในทุกค่ำคืน !

Spoons : ลีลาช้อนรัก กระชากอารมณ์!

Illustration : จงรัก


ลีลานี้คงไม่ต้องพูดอะไรมาก อาจเป็นท่าไม้ตายของหนุ่มๆ หลายคนซะด้วยซ้ำ เพียงฝ่ายหญิงนอนตะแคง ความร้อนแรงก็พลันบังเกิด ทีเหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของบุรุษ ผู้จะมากระตุกอารมณ์เพศจากทางด้านหลัง เพียงฝ่ายชายรั้งสะโพกของเธอไว้ให้มั่นเหมาะ แล้วจึงลัดเลาะบุกโจมตีจากทางด้านหลังอย่างช้าๆ ทีละช้อนๆ คืนนี้ของคุณก็จะกลมกล่อม...สุดแท้แต่จะพึงพอใจทั้งสองฝ่าย !

ระดับความยาก : 3
ระดับความรุนแรง (ริกเตอร์) : 4.5

UPDATE