SEX & LOVE

SIDE TO SIDE : ลีลาเข้าข้าง เพิ่มความซี้ด!

Date: 2016-03-18 16:11:04

ท่าไม้ตายประจำสัปดาห์ ขอเสนอลีลาเข้าข้างกันและกัน เปลี่ยนความธรรมดาให้เสียวซ่าน งานนี้ไม่มีอะไรยาก แต่กระชากอารมณ์เร่าร้อนแบบไม่ธรรมดา !

SIDE TO SIDE : ลีลาเข้าข้าง เพิ่มความซี้ด!

Illustration : จงรัก
 

ถึงเวลาที่คุณทั้งคู่จะได้พักหายใจกันบ้าง ต่างคนต่างนอนตะแคงหันหน้าเข้าหากัน สอบเสียบแล้วให้เธอใช้ขาเกี่ยวก้นคุณไว้เพื่อความแนบสนิท ถ้าฝึกจนคล่องแล้ว สามารถเอื้อมตัวขึ้นไปแลกน้ำลายของกันและกันได้ด้วย

ระดับความยาก : 4
ระดับความรุนแรง (ริกเตอร์) : 3อ่านเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : Sex Positions

UPDATE