SEX & LOVE

วิธีสังเกตง่ายๆ ว่า ครั้งนี้เธอ "เสร็จ" หรือ "ไม่เสร็จ" ?

Date: 2015-09-18 14:59:42

การไปถึงฝั่งฝันด้วยกันทั้งคู่ คือความสุขที่เติมเต็มให้กันอย่างสมบูรณ์ในการมีเซ็กซ์ แล้วเราจะรู้หรือมีสังเกตอาการของเธอได้อย่างไรหล่ะ..ว่าเธอ เสร็จจริง ไม่ได้แกล้งหลอกให้เราภูมิใจ

วิธีสังเกตง่ายๆ ว่า ครั้งนี้เธอ "เสร็จ" หรือ "ไม่เสร็จ" ?

จะรู้ได้ยังไงว่าเธอเสร็จจริง ไม่ได้หลอกให้ผู้ชายสบายใจ?

คุณก็ต้องดูจากปฏิกิริยาทางร่างกายของเธอ ถ้าเธอเสียวจริงเสร็จจริงผนังช่องคลอดและมดลูกจะมีอาการเกร็งและบีบรัดตัวเป็นจังหวะประมาณ 3-10 วินาที และคลายตัวลงภายในเวลาไม่เกิน 1 นาที ซึ่งอาการหดเกร็งนั้นยังเกิดขึ้นที่มือเท้าของเธอด้วย นอกจากนี้คุณอาจจะเห็นหน้าตาบูดเบี้ยวของเธอร่วมด้วย ซึ่งอาการเกร็งกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆ นี้จะแสดงอาการมากหรือน้อยไม่เหมือนกัน บางคนมากบางคนน้อย แต่ถ้าคุณปรนเปรอให้เธอเต็มที่ เธอก็คงไม่กั๊กความสุขไว้หรอก ว่าแต่คุณรู้หรือเปล่าล่ะว่า ผู้หญิงของคุณเธอชอบให้คุณทำอะไรให้เป็นพิเศษ...

UPDATE