SEX & LOVE

10 ข้อเท็จจริง หญิงสาวคิดต่างจากชายหนุ่ม ตรงไหน?

Date: 2015-12-03 17:42:30

หนุ่มรายไหนที่รู้ข้อแตกต่างระหว่างหญิงกับชาย นอกจากรู้จักตัวเองแล้ว ยังรู้ความต้องการของคนอื่น โอกาสที่จะไปยืนอยู่ในใจของอีกฝ่าย จึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป !!

10 ข้อเท็จจริง หญิงสาวคิดต่างจากชายหนุ่ม ตรงไหน?

1. ผู้ชายจะรู้สึกดี เมื่อรู้ว่าตนเองเป็นที่ต้องการของคนอื่น ขณะที่ผู้หญิงจะรู้สึกดี เมื่อรู้สึกว่าตนได้รับการดูแลเอาใจใส่

2. เมื่อเกิดปัญหา ผู้ชายจะเก็บตัวเพื่อคิดหาทางออก ขณะที่ผู้หญิงต้องการใครสักคนที่ไว้ใจ และพรรณนาปัญหาให้เขาฟัง

3. จากสถิติพบว่า ผู้ชายมีอายุสั้นกว่าผู้หญิง เพราะเพศชายมักใจร้อนและคึกคะนองกว่า

4. ผู้หญิงเมาง่ายกว่าผู้ชาย เธอจึงเลือกฆ่าเวลาด้วยการสนทนา หรือตั้งใจฟัง นั่งไขว่ห้าง เล่นโทรศัพท์ ทานกับแกล้ม เต้นรำฮัมเพลง สูบบุหรี่ โดยที่ตั้งแก้วน้ำทิ้งไว้อย่างนั้น...

5. ความสำเร็จของผู้ชาย คือ หน้าที่การงาน แต่ความสำเร็จของผู้หญิง คือ การแต่งงาน และการมีครอบครัวที่อบอุ่น

6. เมื่อทำอะไรสักอย่างไม่สำเร็จ ผู้หญิงมักขอความช่วยเหลือ ขณะที่ผู้ชายจะไม่พยามยามขอความช่วยเหลือ เพราะคิดว่านั่นคือ การแสดงออกซึ่งความอ่อนแอของตัวเอง

7. ผู้หญิงเรียนภาษาได้ดีกว่า และมีความสามารถในการสื่อสารทางการพูดมากกว่าผู้ชาย

8. ผู้หญิงมักไม่ทิ้งเพื่อน หากว่าเพื่อนของเธอกำลังประสบปัญหา ขณะที่ผู้ชายมักจะทิ้งเพื่อนให้ฝึกแก้ปัญหาด้วยตัวของเขาเอง

9. ผู้ชายถูกกระตุ้นความต้องการทางเพศผ่านทางสายตา เช่น ดูภาพวาบหวิว ขณะที่ผู้หญิงถูกกระตุ้นความต้องการผ่านทางคำพูด เช่น คำชม กำลังใจ การสัมผัสแบบอ่อนโยน ฯลฯ

10.ช่วงเวลาที่คบกัน ฝ่ายชายต้องการทั้งความผูกพันใกล้ชิด พอๆ กับความมีอิสระ ขณะที่ผู้หญิงมักรู้สึกไม่ดีหากผู้ชายจะถอยห่างออกไปหาอิสระ และเธอจะพยายามดึงเขากลับมา... 

UPDATE
EDITOR CHOICE