FEATURES

FHM Poll : ประโยคบอกเลิกแบบไหน "ห่วยแตกที่สุด?"

Date: 2015-08-22 16:45:39

FHM Thailand ขอเชิญแฟนๆ เข้ามาช่วยตอบโพล สั้นๆ ง่ายๆ แค่คำถามเดียว "คุณคิดว่าประโยคบอกเลิกแบบไหนที่ห่วยแตกที่สุด?"

FHM Poll : ประโยคบอกเลิกแบบไหน "ห่วยแตกที่สุด?"

FHM Thailand ขอเชิญแฟนๆ ทั้งที่เคยโดนบอกเลิก หรือไม่เคยแต่อยากออกความคิดเห็น เข้ามาตอบแบบสอบถามในหัวข้อ “ประโยคบอกเลิกแบบไหนที่คุณคิดว่าห่วยแตกที่สุด?” เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบบทความ

UPDATE
EDITOR CHOICE